Türkiye’deki CEO’lar dönüşüm zorunluluğunun farkında

İSTANBUL (İGFA) – PwC, dünya genelinde birçok şirketin varoluşsal tehditlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde dönüşüm yolunda atılan adımların etkinliğine odaklanan Küresel CEO Araştırmasının Türkiye sonuçlarını yayınladı. Bu yıl 27.’si gerçekleştirilen ve Türkiye’den 62 CEO’nun katıldığı araştırmanın sonuçları geçen yıla göre daha iyimser bir tabloyu yansıtıyor.

Araştırmaya göre Türkiye’deki CEO’ların yaklaşık yüzde 29’u şirketlerinin mevcut gidişatına devam etmesi halinde gelecek 10 yılda ekonomik olarak varlığını sürdüremeyeceğini düşünüyor. Bu oran geçen sene yüzde 34 idi.

Türkiye’deki CEO’lar küresel ekonominin geleceğinden geçen seneye (yüzde 15) kıyasla daha umutlu (yüzde 27). Küresel ekonomik büyüme konusunda karamsarlık yerini iyimserliğe bıraksa da yine de küresel ekonomin düşüşe geçeceğini düşünenlerin oranı azımsanmayacak bir ölçüde (yüzde 47).

Türkiye’deki CEO’ların, kendi şirketlerinin gelecek 12 ayda gelir artışı potansiyeline olan güveni önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de küresel CEO’lara kıyasla daha yüksek. Araştırma kapsamında sorulan “Şirketinizin gelecek 12 ay içindeki gelir artışı potansiyeline ne kadar güveniyorsunuz?” sorusunun yanıt aradığı güven düzeyi, Türkiye’deki CEO’larda geçen yıl yüzde 47 iken bu yıl yüzde 50’ye yükseldi. Aynı soru gelecek üç yıllık zaman aralığı için sorulduğunda ise güven düzeyi yüzde 68 gibi yüksek bir düzeye ulaştı.

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, araştırmanın Türkiye sonuçları ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“PwC olarak 27.’sini gerçekleştirdiğimiz Küresel CEO araştırmamızın Türkiye sonuçları, ülkemizdeki CEO’ların iyimser yaklaşımını bu yıl net bir şekilde gösteriyor. Geçen yıl rekor düzeyde olduğunu gördüğümüz kötümserliğe karşın bu yıl daha iyimser bir tablo söz konusu. Araştırmamızın sonuçlarına göre, iş liderleri değişim dalgalarının ne kadar güçlü olduğunun ve şirketlerinin uzun yıllar ayakta kalabilmesi için daha dönüşümcü bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğinin farkındalar. Küresel ekonomideki iyileşmeyle birlikte hızlı değişimin getirdiği sürekli yenilikçilik iş dünyasını etkiliyor. Zorunlu hale gelen dönüşümün önündeki iç engelleri kaldırmak ve kaynakları daha esnek kullanmak, şirketlere bu yolculukta destek olabilir. Yine, ülkemizdeki CEO’ların küresel CEO’lardan farklı olarak geçen seneye göre daha iyimser olduklarını görmekteyiz. Küresel CEO araştırmalarımızda hep gördüğümüz bu durumun, Türk CEO’ların, çevik ve kriz ortamını yönetme konusunda daha tecrübeli olmalarından kaynaklandığını söyleyebiliriz.”

Araştırma kapsamında CEO’lara yöneltilen “Sizce şirketiniz önümüzdeki 12 ayda hangi önemli tehditlere maruz kalacak?” sorusuna verilen yanıtlarda ilk sırada enflasyon geliyor. Enflasyonu, makroekonomik çalkantılar (yüzde 56) siber riskler (yüzde 44), jeopolitik çatışmalar (yüzde 27) ve iklim değişikliği (yüzde 16) izliyor.

TÜRKİYE’DEKİ CEO’LAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI AKSİYONA GEÇİYOR

İklim riskleriyle ilgili bir sonraki 12 aylık döneme ilişkin endişeler geçen yıla göre az da olsa düşmüş durumda. Buna karşın CEO’lar iklim değişikliğinin iş modellerini giderek daha fazla etkileyeceğini düşünüyor. CEO’ların birçoğu karbonsuzlaşma konusunda ilerleme kat ettiklerini söylerken, iklimle ilgili diğer aksiyonların biraz geri planda kalmakta olduğu göze çarpıyor. Türkiye’deki CEO’lara göre şirketlerin karbonsuzlaşmasının önündeki en büyük engel sektörlerinde iklim dostu teknolojilerin eksikliği (yüzde 27), bunu düzenlemelerin karmaşıklığı takip ediyor (yüzde 20).

CEO’LAR YAPAY ZEKANIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ POTANSİYELİNE İNANIYOR

Üretken yapay zekanın kullanımı ve stratejiye entegrasyonu her ne kadar sınırlı olsa da, CEO’ların önümüzdeki dönemde yapay zekanın etkisinin artmasını bekliyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan CEO’lar, üretken yapay zekânın hem benimsenme hızının, hem de dönüşüm yaratma potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyor.

Türkiye’den katılan her 10 CEO’dan neredeyse 7’si önümüzdeki üç yılda üretken yapay zekânın rekabeti artıracağını, iş modellerini değiştireceğini ve yeni yetenek ihtiyacı doğuracağını düşünüyor.

Hem Türkiye’deki hem de dünyadaki CEO’ların yüzde 60’ından fazlası gelecek 12 ayda üretken yapay zekânın, çalışanların şirketteki verimliliklerini artıracağını düşünüyor.

Yapay zekanın şirketlerinde benimsendiğini söyleyen CEO’ların oranı Türkiye yüzde 31, teknoloji stratejilerini buna göre değiştirdiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 37.

Türkiye’deki CEO’ların da yapay zekâya dair en büyük endişelerini siber güvenlik riskleri (yüzde 63) oluşturuyor, bunu yüzde 44 ile yanlış bilginin yayılması takip ediyor.

DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL FİNANSAL KAYNAKLAR

Türkiye’deki CEO’lar için, dönüşümün önündeki en önemli engel kısıtlı finansal kaynaklar (yüzde 39) bunu düzenleyici çevre (yüzde 34) takip ediyor. Yetenek eksikliği, Türkiye’deki CEO’lar için de yeniden keşif yapmanın, dönüşümün önünde önemli bir engel. CEO’lara büyük ölçekli kurumsal dönüşüm çalışmalarında sık karşılaştıkları engeller sorulduğunda verilen cevaplar, birçok engelin sektöre özgü olduğunu gösteriyor.

Türkiye’de CEO’ların büyüme beklediği pazarlar ABD, Almanya, Çin, Suudi Arabistan ve İngiltere olarak sıralanıyor. Küresel CEO’lar için büyüme beklenen pazarlarda ilk dört ülke, geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi ABD, Çin, Almanya ve İngiltere olarak sıralanıyor. Küresel sıralamada beşinci sırada ise dünya ekonomisinde önemli bir güç olarak yükselmeye devam eden Hindistan yer alıyor.

Rapor sonuçlarına ulaşmak için;

PwC Küresel CEO Araştırması

PwC Küresel CEO Araştırması Türkiye sonuçları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x